قانون‌ اساسی‌؛ وظایف‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

دستورالعمل‌ اجرایی
وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، قانون‌ اهداف‌ و وظایف‌
۱۳۹۴-۰۶-۰۳

قانون‌ اساسی‌؛ وظایف‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

قانون اساسی

اصولی‌ از قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در ارتباط‌ با وظایف‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

اصل‌ سوم‌ – دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ است‌ برای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ مذکور در اصل‌ دوم‌ همه‌ امکانات‌ خود را برای‌ امور زیر بکار برد:
۱- ایجاد محیط‌ مساعد برای‌ رشد فضائل‌ اخلاقی‌ بر اساس‌ ایمان‌ و تقوا و مبارزه‌ با کلیه‌ مظاهر فساد و تباهی‌.
۲- بالا بردن‌ سطح‌ آگاهیهای‌ عمومی‌ در همه‌ زمینه‌ها با استفاده‌ صحیح‌ از مطبوعات‌ و رسانه‌های‌ گروهی‌ و وسایل‌ دیگر.
۳ـ…..
۴- تقویت‌ روح‌ بررسی‌ و تتبع‌ و ابتکار در تمام‌ زمینه‌های‌ علمی‌، فنی‌، فرهنگی‌ و اسلامی‌ از طریق‌ تأسیس‌ مراکز تحقیق‌ و تشویق‌ محققان‌.
اصل‌ پانزدهم‌ – زبان‌ و خط‌ رسمی‌ و مشترک‌ مردم‌ ایران‌ فارسی‌ است‌. اسناد و مکاتبات‌ و متون‌ رسمی‌ و کتب‌ درسی‌ باید با این‌ زبان‌ و خط‌ باشد ولی‌ استفاده‌ از زبان‌های‌ محلی‌ و قومی‌ در مطبوعات‌ و رسانه‌های‌ گروهی‌ و تدریس‌ ادبیات‌ آنها در مدارس‌ در کنار زبان‌ فارسی‌ آزاد است‌.
اصل‌ بیست‌ و چهارم‌ – نشریات‌ و مطبوعات‌ در بیان‌ مطالب‌ آزادند مگر آنکه‌ مخل‌ به‌ مبانی‌ اسلام‌ یا حقوق عمومی‌ باشد، تفصیل‌ آن‌ را قانون‌ معین‌ می‌کند.
اصل‌ یکصد و پنجاه‌ و سوم‌ – هرگونه‌ قرارداد که‌ موجب‌ سلطه‌ بیگانه‌ بر منابع‌ طبیعی‌ و اقتصادی‌، فرهنگ‌، ارتش‌ و دیگر شئون‌ کشور گردد، ممنوع‌ است‌.
اصل‌ یکصد و شصت‌ و هشتم‌ – رسیدگی‌ به‌ جرایم‌ سیاسی‌ و مطبوعاتی‌ علنی‌ است‌ و با حضور هیأت‌ منصفه‌ در محاکم‌ دادگستری‌ صورت‌ می‌گیرد.
نحوه‌ انتخاب‌، شرایط‌، اختیارات‌ هیأت‌ منصفه‌ و تعریف‌ جرم‌ سیاسی‌ را قانون‌ بر اساس‌ موازین‌ اسلامی‌ معین‌ می‌کند.

متن کامل قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.