تناسب نوشتاری حروف غیرفارسی در تبلیغات

تناسب نوشتاری

مصوبه جلسه سی و سوم در خصوص رعایت تناسب نوشتاری حروف غیرفارسی در تبلیغات کالاهایی که ضرورت استفاده حروف و نشانه‌های بیگانه وجود دارد

در بند ۱۲ مصوبات جلسه سی و سوم کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور، مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۳ آمده است:
……
……
۱۲- با توجه به اعلام قبلی اداره کل تبلیغات در خصوص رعایت تناسب نوشتاری ۷۰% فارسی و ۳۰% غیرفارسی در تبلیغات کالاهایی که ضرورت استفاده حروف و نشانه‌های بیگانه وجود دارد، موضوع قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه و همچنین دستور جناب آقای صحفی ‌‌]‌معاون وقت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی و رییس سابق کمیته مرکزی سازمانهای تبلیغاتی کشور[ کمیته مرکزی بر اجرای دقیق و نظارت بر تبلیغات بر آن مبنا تاکید کرد، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در اجرای این مهم دقت و جدیت بیشتری به خرج دهند.

متن کامل قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.