قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره ۹۵۴۰۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.فصل دوم – وظایف و اختیارات
ماده ۳- وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر می‌باشد:
الف – اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح طرح‌ها تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های مرتبط با امور پزشکی
.ب – تنظیم دستورالعمل‌های تبلیغاتی و آگهی‌های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذی ربط .
……
……
قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳، بند (د) ماده (۲۳)، ذیل تبصره (۱) ماده (۳۵)، تبصره (۱) ماده (۳۶)، ذیل ماده (۳۸)، بندهای (ج)، (د)، (ها)، (و)، (ز) و (ط) ماده (۳۸) آن با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
خیابان کارگر شمالی- بالاتر از جلال آل احمد- خیابان فرشی مقدم(شانزدهم)- شماره ۱۱۹- سازمان نظام‌پزشکی کل کشور
P.O. Box: 11114195
تهران, تهران
1439837953
IR
Phone: +982184130
Fax: +982188331083
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی

<a href=”http://ad.gov.ir/files/staticPages/book_adverisment_rules.pdf”>متن کامل قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور</a>

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.