وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌، قانون‌ اهداف‌ و وظایف‌

وزارت ارشاد

بخشی از قانون‌ اهداف‌ و وظایف‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌

ماده‌ ۱- به‌ منظور تحقق‌ اهداف‌ زیر وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ تشکیل‌ می‌گردد:
۱- رشد فضائل‌ اخلاقی‌ بر اساس‌ ایمان‌ و تقوی‌.
۲- استقلال‌ فرهنگی‌ و مصونیت‌ جامعه‌ از نفوذ فرهنگ‌ اجانب‌.
۳- اعتلای‌ آگاهیهای‌ عمومی‌ در زمینه‌های‌ مختلف‌ و شکوفایی‌ استعدادها و روحیه‌ تحقیق‌، تتبع‌ و ابتکار در جامعه‌.
۴- رواج‌ فرهنگ‌ و هنر اسلامی‌.
۵- آگاهی‌ جهانیان‌ نسبت‌ به‌ مبانی‌ و مظاهر و اهداف‌ انقلاب‌ اسلامی‌.
۶- گسترش‌ مناسبات‌ فرهنگی‌ با ملل‌ و اقوام‌ مختلف‌ بخصوص‌ مسلمانان‌ و مستضعفان‌ جهان‌.
۷- فراهم‌ آمدن‌ زمینه‌های‌ وحدت‌ میان‌ مسلمین‌.
ماده‌ ۲- وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ که‌ مسئول‌ اجرای‌ سیاست‌های‌ رسمی‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در زمینه‌ فرهنگ‌ عمومی‌ است‌ وظایف‌ اساسی‌ زیر را در تحقق‌ مفاد ماده‌ (۱) عهده‌دار می‌باشد:
۱- شناساندن‌ مبانی‌، مظاهر، اهداف‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ جهانیان‌ با بهره‌گیری‌ از وسایل‌ و امکانات‌ هنری‌، سمعی‌ و بصری‌، کتب‌، نشریات‌ و برگزاری‌ گردهمایی‌های‌ فرهنگی‌ و سایر اقدامات‌ لازم‌ در داخل‌ و خارج‌ از کشور با همکاری‌ وزارت‌ امور خارجه‌ و سایر دستگاه‌های‌ ذیربط‌.
تبصره‌ ۲- دستگاههای‌ فرهنگی‌ و تبلیغی‌ دولتی‌ و همچنین‌ دستگاههایی‌ که‌ از امکانات‌ و کمک‌ دولت‌ استفاده‌ می‌کنند به‌ شرط‌ هماهنگی‌ با وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ می‌توانند در خارج‌ از کشور به‌ فعالیت‌ بپردازند.
۲- مطالعه‌ و تحقیق‌ در زمینه‌ تبلیغات‌ رسانه‌های‌ جهانی‌ و کشف‌ روش‌های‌ مورد عمل‌ آنها و اتخاذ شیوه‌های‌ مناسب‌ مقابله‌ با آن‌ در صورت‌ لزوم‌.
۴- تمرکز و بررسی‌ اخبار و اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ پیشرفت‌ برنامه‌ها و فعالیت‌های‌ دستگاههای‌ دولتی‌ و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ به‌ منظور انتشار آنها.
۱۶- صدور اجازه‌ تأسیس‌، انحلال‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ کار و فعالیت‌ کانون‌های‌ تبلیغاتی‌، چاپخانه‌ها و مؤسسات‌ تکثیر و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ صنعت‌ چاپ‌ و نظارت‌ بر کیفیت‌ و محتوای‌ آگهی‌ها و کارهای‌ چاپی‌ طبق‌ ضوابط‌ و مقررات‌ قانونی‌ مربوطه‌.
۲۰- صدور اجازه‌ ورود و خروج‌ آثار سمعی‌ و بصری‌، آثار هنری‌، مطبوعات‌ و نشریات‌ و کلیه‌ مواد تبلیغی‌ و فرهنگی‌ مشکوک‌ که‌ تعیین‌ موارد مشکوک‌ از غیر مشکوک‌ طبق‌ آیین‌ نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ به‌ تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.
۲۲- صدور اجازه‌ تأسیس‌ یا انحلال‌ مراکز، مؤسسات‌ و مجامع‌ فرهنگی‌، مطبوعاتی‌، خبری‌، هنری‌، سینمایی‌، سمعی‌ و بصری‌ و مؤسسات‌ انتشاراتی‌ و تبلیغاتی‌ در کشور و نظارت‌ بر فعالیت‌های‌ آنها و همچنین‌ ناشرین‌ و کتاب‌ فروشان‌ در چهارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ مربوط‌.
۲۷- برنامه‌ریزی‌ فرهنگی‌ و تبلیغی‌ در جهت‌ همکاری‌ بیشتر مردم‌ با دولت‌ و بررسی‌ پیرامون‌ اثرات‌ برنامه‌ها و فعالیت‌های‌ دولت‌ در افکار عمومی‌ و ارایه‌ آن‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌.
۳۰- تأسیس‌ و اداره‌ مؤسسات‌ آموزشی‌ لازم‌ به‌ منظور آموزش‌ افراد مجرب‌ در رشته‌های‌ مختلف‌ فرهنگ‌، هنر ارشاد و جهانگردی‌ و امور مربوط‌ دیگر بر حسب‌ مورد با همکاری‌ دستگاه‌های‌ ذیربط‌.
قانون‌ فوق مشتمل‌ بر چهار ماده‌ و هفت‌ تبصره‌ در جلسه‌ روز سه‌ شنبه‌ دوازدهم‌ اسفندماه‌ یکهزار و سیصد و شصت‌ و پنج‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ۲۳/۲/۱۳۶۶ به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسیده‌ است‌.

متن کامل قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.