وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی

قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و طی نامه شماره ۹۵۴۰۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.فصل دوم – وظایف و اختیارات
ماده ۳- وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر می‌باشد:
الف – اظهار نظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح طرح‌ها تصویب نامه‌ها و آیین نامه‌های مرتبط با امور پزشکی
.ب – تنظیم دستورالعمل‌های تبلیغاتی و آگهی‌های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذی ربط .
……
……
قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳، بند (د) ماده (۲۳)، ذیل تبصره (۱) ماده (۳۵)، تبصره (۱) ماده (۳۶)، ذیل ماده (۳۸)، بندهای (ج)، (د)، (ها)، (و)، (ز) و (ط) ماده (۳۸) آن با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران
خیابان کارگر شمالی- بالاتر از جلال آل احمد- خیابان فرشی مقدم(شانزدهم)- شماره ۱۱۹- سازمان نظام‌پزشکی کل کشور
P.O. Box: 11114195
تهران, تهران
1439837953
IR
Phone: +982184130
Fax: +982188331083
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی

<a href=”http://ad.gov.ir/files/staticPages/book_adverisment_rules.pdf”>متن کامل قوانین و مقررات تبلیغاتی کشور</a>

۱۳۹۴-۰۶-۰۴
قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

انتقال به زباله‌دان قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد […]
۱۳۹۴-۰۶-۰۳
تجارت الکترونیکی

تجارت الکترونیکی در قواعد تبلیغ

قانون تجارت الکترونیکی قانون تجارت الکترونیکی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی […]
۱۳۹۴-۰۶-۰۳
دستورالعمل‌ اجرایی

دستورالعمل‌ اجرایی‌ قانون‌ منع‌ استفاده از اصطلاحات‌ بیگانه‌

دستورالعمل‌ اجرایی‌ قانون‌ منع‌ بکارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ و آیین‌نامه‌ اجرایی‌ آن‌ در مورد چگونگی‌ استفاده‌ از حروف‌ و تصاویر در تابلوهای‌ سردرمغازه‌ها، فروشگاه‌ها، […]
۱۳۹۴-۰۶-۰۳
دستوالعمل اجرایی

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اصطلاحات‌ بیگانه‌

آیین‌نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ ممنوعیت‌ به‌ کارگیری‌ اسامی‌، عناوین‌ و اصطلاحات‌ بیگانه‌ ماده‌ ۱ـ تعاریف‌، اصطلاحات‌ و واژه‌های‌ استفاده‌ شده‌ در این‌ آیین‌نامه‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد: […]